Shtetet e Operimit

Conf-IM Shpk per nje sherbim te cilesise se larte, importon dhe eksporton produkte nga shtetet e meposhtme :

  1. Itali
  2. Gjermani